Galīgā redakcija

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgā redakcija

I daļa. Paskaidrojuma raksts

1. Jūrmala – vispārīgs raksturojums un plānošanas konteksts - [pdf ], kartoshēmas – [.zip]
2. Dabas vide - [pdf], kartshēmas – [.zip]
3. Dzīvojamā vide – [pdf], kartoshēmas – [.zip]
4. Uzņēmējdarbības vide – [pdf], kartoshēmas – [.zip]
5. Vides stāvoklis- [pdf], kartoshēmas – [.zip]
6. Inženiertehniskā infrastruktūra – [pdf ], kartoshēmas – [.zip]
7. Transports – [pdf], kartoshēmas – [.zip]
8. Kultūras mantojums – [ pdf /451 KB], kartoshēmas – [.zip]
9. Jūrmalas pilsētainava – [pdf]
10. Apbūves noteikumu izvērtējums – [pdf]
11. Aizsargjoslas- [pdf] , kartoshēmas – [.zip]
12. Teritorijas plānojuma risinājumi jūrmalas pilsētas daļās - [pdf], kartoshēmas – [.zip]

II daļa. Grafiskā daļa

Kartoshēmas [.zip]

Saistošās kartes

 1. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana [.pdf]
 2. Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības [.pdf]
 3. Maksimālais apbūves blīvums [.pdf]
 4. Būvju augstumu ierobežojumi [.pdf]
 5. Apgrūtinājumi [.pdf]
 6. Sarkano līniju plāns [.pdf]
 7. Kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas [.pdf]
 8. Meliorācijas un lietus kanalizācijas sistēma [.pdf]
 9. Detalizētas plānošanas teritorijas [.pdf]
 10. Spēkā esošie detālplānojumi [.pdf]
 11. Īpašā režīma zona transportlīdzekļu iebraukšanai [.pdf]
 12. Plūdu riska teritorijas [.pdf]

III daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – galīgā redakcija [.pdf]

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – 7. pielikums

 1. Buļļuciems [.pdf]
 2. Priedaine [.pdf]
 3. Lielupe – Stirnurags [.pdf]
 4. Dzintari, Bulduri, Vecbulduri [.pdf]
 5. Majori, Dzintari – Lielupes puse [.pdf]
 6. Majoru centrs [.pdf]
 7. Jaundubulti – Dubultu centrs [.pdf]
 8. Melluži – Pumpuri [.pdf]
 9. Vaivari – Asari [.pdf]
 10. Valteri – Krastciems [.pdf]
 11. Sloka [.pdf]
 12. Kaugurciems [.pdf]
 13. Ķemeri [.pdf]

IV daļa. Pārskats

 1. Pārskats 1-daļa [.pdf]
 2. Pārskats 1-daļa. 1 – pielikums [.pdf]
 3. Pārskats 1-daļa. 2 – pielikums [.pdf]
 4. Pārskats 1-daļa. 3- pielikums [.pdf]
 5. Pārskats 2-daļa. [.pdf]
 6. Pārskats 2-daļa.  1 – pielikums [.pdf]
 7. Pārskats 2-daļa.  2 – pielikums [.pdf]
 8. Pārskats 2-daļa.  3 – pielikums [.pdf]
 9. Pārskats 3-daļa. [.pdf]
 10. Pārskats 4-daļa. Gala redakcija [.pdf]

V daļa. Kultūras mantojums

Pilsētbūvniecības aizsargjoslas

 1. Priedaines rajons [.pdf]
 2. Stirnu rags [.pdf]
 3. Dubulti – Lielupe – A [.pdf]
 4. Dubulti – Lielupe – B [.pdf]
 5. Vaivari – Asari – Jaundubulti [.pdf]
 6. Slokas vēsturiskais centrs [.pdf]
 7. Kauguru zvejniekciems [.pdf]
 8. Ķemeru kūrorts [.pdf]

Aizsargjoslu pamatojums

 1. Priedaine [.pdf]
 2. Stirnurags [.pdf]
 3. Kaugurciems [.pdf]
 4. Ķemeri [.pdf]
 5. Dubulti – Lielupe [.pdf]
 6. Jaundubulti [.pdf]
 7. Sloka [.pdf]

Komentēšana ir slēgta.