Autoru arhīvs

Lai Jūrmalas pilsētas attīstībā ieinteresētajām pusēm būtu ērtāk sekot plāna izstrādes procesam, esam izveidojuši interaktīvu karti ar līdz šim iesniegtajiem iesniegumiem.

Interaktīvo karti var apskatīt te.. [KARTE]

* Ziņojums par vērā ņematajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem – lejupielādēt te.. [ .pdf / 401 KB]

* Iedzīvotāju priekšlukumu karte – lejupielādēt te.. [ .pdf / 3.4 MB]

Iesniegumus ir iespējams sameklēt pēc iesnieguma numura, to ierakstot lodziņā. Iesnieguma numura krāsa norāda uz iesniegšanas periodu, t.i., līdz 03.12.2008.- zaļa, 1.sabiedriskās apspriešanas posmā no 19.01.2008.līdz 25.01.2008 – sarkana, atkārtotajā 1.sabiedriskās apspriešanas posmā no 03.12.2008 līdz 14.01.2009)- zila. Izlasīt visu ierakstu »

Comments 6 Komentāri »

Jūrmalas pilsētas teritorija izvietojas sauszemes joslā starp Rīgas jūras līci un Lielupi. Tādēļ tajā sastopami savdabīgi, aizsargājami, reti un arī apdraudēti bioloģiskajai daudzveidīgai nozīmīgi dabas kompleksi un teritorijas: mežu, kāpu, palieņu pļavu un purvu biotopi, kā arī sērūdeņraža veidošanās vietas.

Jūrmalas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.g. izstrādes gaitā ir apkopota pieejamā informācija, veikta papildus teritorijas apsekošana un izpēte par dabas vērtībām pilsētā un tā apkopota bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgo teritoriju kartē.

Pilnā izmērā lejupielādēt te.. [JPG/ 5.44 MB]

Pilnā izmērā lejupielādēt te.. [JPG/ 2.10 MB]

Kartē attēlotas: Izlasīt visu ierakstu »

Comments Komentāri »

Jurmala Slokas papirfabrika

Jūrmala - Slokas papirfabrika

Izlasīt visu ierakstu »

Comments Komentāri »