Slokas celulozes un papīra fabrika

Vēsturiskā Slokas pilsēta ir Jūrmalas senākā pilsētas daļa, kas ir bijusi slavena kā rūpniecības pilsēta. Īpaši strauji tā attīstījās pēc I pasaules kara, kad darbu uzsāka Baltijas Celulozes fabrika. Vēlāk fabrika savu darbību paplašināja un kļuva par Slokas celulozes un papīra fabriku, kas savu darbību pārtrauca 1994.gadā, kad ekoloģisku un ekonomisku apsvērumu dēļ fabrika tika slēgta.
Lielākā daļa teritorijas saskaņā ar spēkā esošo Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu atrodas “Rūpniecības teritorijā” un neliela daļa “Jauktas ražošanas teritorijā” un ”Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijās”. Teritorijā atrodas Slokas celulozes un papīra fabrikas ēkas un būves, kas ir ļoti sliktā stāvoklī un ir bīstamas. Starp tām ir arī 19.gs.beigās būvētās ražošanas ēkas, kurām ir arhitektoniska un kultūrvēsturiska vērtība (pašlaik bez aizsardzības statusa).

Jaunā teritorijas plānojuma ietvaros ir rīkotas jau divas sanāksmes (skat. protokolus 08_01_2009 Adobe pdf[83.3 KB] , 17_02_2009 Adobe pdf[102 KB]) Slokas celulozes un papīra fabrikas teritorijas īpašniekiem, lai mēģinātu saprast un rast risinājumus turpmākai teritorijas attīstībai. Ja arī Jums ir ko teikt vai komentēt, lūdzu, komentējiet šeit, vai sūtiet mums ziņu!

Komentēšana ir slēgta.