*** Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības interaktīvo karti skatīt te..

Lai ērtāk būtu iespējams saprast plānotos risinājumus konkrētā zemes vienībā, esam sagatavojuši interaktīvās kartes. Ir sagatavotas divas interaktīvās kartes:

- karte, kurā zemes vienības iespējams meklēt un salīdzināt jaunajā plānojumā (Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums turpmākajiem12 gadiem Plānotā (atļautā) izmantošana), līdz šim spēkā esošajā plānā (Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 1995-2007 (2009.)gads Teritorijas zonējums), kā arī redzēt teritorijas faktisko izmantošanu pēc 2007. gada veiktā apsekojuma.

- Karte, kurā iespējams atrast zemes vienību un saprast tajā plānoto blīvumu, augstumu un zemes vienību minimālo platību.

Zemes vienību iespējams atrast ievadot meklētāja interesējošās zemes vienības kadastra numuru (bez atstarpēm) vai adresi (ierakstot daļu no adreses, meklētājs piedāvās izvēlēties īsto.

Lai saprastu kartē norādīto zonējumu, aplūkojiet leģendu, kur vienā logā norādītas visu trīs karšu apzīmējumi. Lai atvērtu leģendu, nospiediet šo pogu loga apakšējā malā.

Lai, saprastu, kāds ir zonējums spēkā esošajā teritorijas plānojumā (Jūrmalas teritorijas plānojums 1995.-2007. Ar grozījumiem un papildinājumiem līdz 2009. gadam), izmantojiet „zoom”(pietuvināšanas) iespēju,

kas parādīs meklētās zemes vienībās teritorijas zonējumu vai faktisko situāciju. Līdzīgi otrā interaktīvajā kartē iespējams saprasts konkrētās zemes vienības apbūves parametrus.

3 Atbildes uz “Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības”
 1. Alfa Rekreācija SIA saka:

  Par 17.līnija Nr.1a.
  Uz doto brīdi notiek aktīvs darbs pir Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes.Jūrmala tiek pozicionēta kā Valsts nozīmes rekreācijas un SPA medicīnas attīstības centrs.
  Ņemit vērā augstākminēto,SIA Alfa Rekreācija izsaka priekšlikumu mainīt iepriekš uzrādītā zemes gabala zonējumu uz JD ar mērķi nākotnā izveidot dziedniecisko centru cilvēku veselības atjaunošanai.Vēsturiski šajā vietā darbojās “karsto vannu procedūras”.

  —————-
  Grupa93 atbilde

  Minētā zemes vienība ir noteikta kā Jaukta darījumu teritorija (3JD4), kurā atļautā izmantošana noteikta kūrorta objekts, kas atļauj izveidot dziedniecisko centru cilvēlku veselības atjaunošanai.

 2. Alfa Rekreācija SIA saka:

  Vai varētu sniegt atbildi sīkāk , ko nozīmē 3JD4

  ——–
  Grupa93 atbilde

  Funkcionālais zonējums Jaukta darījumu apbūves teritorija (3JD4), nosaka šādas atļautās izmantošanas:
  kūrorta objekts;
  sabiedriskās ēdināšanas objekts.

 3. Bulduri saka:

  Labdien!
  Ko nozīmē “600/1200″ atšifrējums minimāli jaunveidojamu platību grafiskā daļā? Tur zemāk jau ir 1200-metru zona. Izskatas dīvaini, bet teksta daļā nav nekādu paskaidrojumu.

  ——————–
  Grupa93 atbilde
  Vēlreiz atgādināšu, ka grafiskais materiāls ir skatāms kontekstā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kur savukārt ir atrunāts, kuros gadījumos minimālā zemes vienība ir 600 un kuros 1200 kvadrātmetri.

 4.