Plānošanas dokumenti

1. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 1995.-2007.g. ar grozījumiem un papildinājumiem līdz 2009. gadam [43.5 MB]
2. Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģija 2007.-2018. gadam [2.88MB]
3. Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums [17MB]
4. Rīgas reģiona attīstības programma 2005.-2011. gadam [23.7MB]
5. Rīgas rajona Salas pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017.g.  2008g. Grozījumi [67.9MB]
6. Rīgas rajona Babītes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.g [15.4MB]
7. Babītes pagasta attīstības programma 2007.-2019.g. [926KB]
8. Tukuma rajona Lapmežciema novada teritorijas plānojums 2008.-2020.g. [15.1MB]
9. Lapmežciema novada attīstības programma 2007.-2018.g. [535KB]
10. Smārdes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.g. Grafiskā daļa [416KB]
11. Smārdes pagasta attīstības programma [3.4MB]
12. Jūrmalas vides aizsardzības politikas plāns [715KB]
13. Jūrmalas vides politikas rīcības programma [222KB]
14. Jūrmalas transporta attīstības koncepcija [595KB]
15. Jūrmalas pašvaldības mājokļu attīstības programma 2006.-2011. gadam [315KB]
16. Kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana [291KB]
17. Piejūras reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007.- 2013.g. [845KB]
18. Rīgas attīstības programma 2006.-2012.g. [2.59MB]
19. Rīgas attīstības plāns 2006.-2018.g.

Komentēšana ir slēgta.