g93 Posts

21/03/2017

MADCITY ietvaros Grupa93 ir izveidojusi karti, kurā attēloti bezpilota gaisa kuģu lidošanas ierobežojumi Rīgas pilsētā. Apskati to ŠEIT. Karte izveidota balstoties uz likuma “Par aviāciju” 47. pantu izdotiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un…

21/03/2017

Šī gada 27. februārī noslēdzās Iecavas novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana, kura noritēja piecas nedēļas – no 23.01.2017. līdz 27.02.2017. Atbilstoši teritorijas plānojumu izstrādes kārtībai, pēc publiskās apspriešanas beigām tiek organizēta sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi…

09/03/2017
17/01/2017

Rīgas pilsētas būvvalde 08.12.2016. bija pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-16812-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 19.12.2016.-17.01.2016. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 06.01.2017. plkst. 17:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas…

19/12/2016

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2016.gada 8.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-16-16812-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016.gada 19.decembra līdz 2017.gada 17.janvārim. Detālplānojuma publiskās…

12/08/2016

Rīgas pilsētas būvvalde Rīgas pilsētas būvvalde 12.08.2016. bija pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-10888-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Antonijas ielā 17, 17A un 21, Rīgā un Strēlnieku ielā 4C, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 29.08.2016.-25.09.2016. notika detālplānojuma projekta zemes vienībām…

24/03/2016
06/08/2015

SIA „Grupa93”, SIA „Konstruktionsgruppe Bauen Latvia” un „EPG Eisenbahn-und Bauplanungsgesellscaft mbH Erfurt” nodibinājuši pilnsabiedrību „RB Latvija” pēc tam, kad ar kopīgu piedāvājumu piedalījās un tika atzīti par uzvarētājiem konkursā par Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” Latvijas posma detalizētu…