Noslēgusies lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu publiskā apspriešana

Šī gada 12. jūnijā noslēdzās lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu publiskā apspriešana, kura noritēja piecas nedēļas – no 08.05.2017. līdz 12.06.2017. Atbilstoši lokālplānojumu izstrādes kārtībai, pēc publiskās apspriešanas beigām tiek organizēta sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, sniegti komentāri par to ievērtēšanu.
Lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2017. gada 26. jūlijā, plkst. 18:00, Olaines kultūras namā, Zeiferta iela 11, Olainē.

Saņemto atzinumu un priekšlikumu apkopojums pieejams ŠEIT, kā arī Olaines novada mājas lapā www.olaine.lv.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” projektu vadītāju Kristīni Casno (e-pasts: kristine@grupa93.lv) vai zvanīt uz uzņēmuma biroja tālruni – 67217043.