Lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā nodošana publiskajai apspriešanai

Olaines novada dome 2017. gada 26. aprīļa domes sēdē pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Olaines novada Olaines pagasta teritorijas daļā, grozot Olaines novada Olaines pagasta teritorijas plānojumu un SIVN Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (4.prot., 25.p.)”.

Lokālplānojuma un SIVN Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts 5 nedēļas, t.i., no 2017. gada 8.maija līdz 12.jūnijam.
2017. gada 17. maijā tiks organizēta lokālplānojuma un SIVN Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksme, kura norisināsies Olaines kultūras namā, Zeiferta iela 11, Olaine plkst.18.00.

Lokālplānojuma redakcijas un SIVN Vides pārskata projekta materiāli ir pieejami ŠEIT, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.olaine.lv/sabiedriska-apspriesana un līdz ar 5. maiju arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma redakciju un SIVN Vides pārskata projektu izdruku veidā būs iespējams iepazīties:
– Olaines novada pašvaldībā, Zemgales iela 33, Olaine, 1.stāvā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā;

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam sniegt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv. Tos var iesniegt arī:
– Olaines novada domē, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 vai elektroniskā formā uz e-pastu olainesdome@olaine.lv
– SIA “Grupa93”, Kr. Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050 vai elektroniskā formā uz e-pastu kristine@grupa93.lv
Papildus informācijas saņemšanai lūdzam zvanīt SIA “Grupa93” pa tālruni 67217043 vai rakstīt uz e-pasta adresi kristine@grupa93.lv