g93 Posts

09/05/2024

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 24.04.2024. lēmumu Nr.1578 “Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskai apspriešanai tiek nodots Saulkrastu novada teritorijas plānojums. Vienlaicīgi sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots Saulkrastu novada teritorijas plānojuma Stratēģiskās ietekmes…

03/05/2024

Pamatojoties uz Jelgavas novada domes 24.04.2024. lēmumu Nr. 11 “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma (administratīvajai teritorijai līdz 30.06.2021.) un vides pārskata 6. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota Jelgavas novada…

11/04/2024
10/04/2024
11/01/2024

Atzinuma saņemšanai iesniegtais precizētais Vides pārskats pieejams ŠEIT. Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas materiāli pieejami portālā ĢEOLatvija: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28480

21/12/2023

Atzinuma saņemšanai iesniegtais precizētais Vides pārskats pieejams ŠEIT. Lokālplānojuma precizētie grafiskie materiāli pieejami ŠEIT, pārējie materiāli – portālā ĢEOLatvija: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23919

20/11/2023

Atzinuma saņemšanai iesniegtais precizētais Vides pārskats pieejams ŠEIT. Lokālplānojumu materiāli pieejami portālā ģeolatvija: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26208, https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26210, https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26212  

17/11/2023

Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023.gada 26.oktobra lēmumu Nr.1645 (protokols Nr.82.,5.&) “Par lokālplānojuma, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas industriālā parka izveidošanai, redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota…

25/10/2023

Pamatnostādņu 1. redakcijas publiskā apspriešana norisinās no 2023. gada 31. oktobra līdz 30. novembrim. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu politikas pamatnostādnes 2024.–2030. gadam (Pamatnostādnes) ir pašvaldības vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kuru SIA “Grupa93” izstrādā, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu…

16/10/2023

Saskaņā ar Tukuma novada domes 2023. gada 28. septembra lēmumu “Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Cimdiņi”, Plieņciemā, Engures pagastā, Tukuma novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Cimdiņi”, Plieņciemā, Engures…