g93 Posts

26/03/2019
18/04/2019
10/04/2019
15/01/2019
08/01/2019
15/11/2018
29/10/2018

Jūrmalas pilsētas  dome 2018.gada 18.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.530 „Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Līdz ar lokālplānojuma zemesgabaliem…

08/10/2018
10/07/2018

Rīgas pilsētas būvvalde 06.07.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-8706-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 16.07.2018. līdz 12.08.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 01.08.2018. plkst.…

09/07/2018