g93 Posts

17/03/2023

Lai nodrošinātu lokālplānojuma  apspriešanas procedūru  atbilstoši  Covid -19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma prasībām, 10.03.2023. Alūksnes novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums  (Nr. 59, sēdes protokols Nr.4, 1.p.)  “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu…

15/03/2023

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2023. gada 16. februāra lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ziedlejas” Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.” 2.0.redakcijas  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ziedlejas”,…

13/03/2023

Jūrmalas dome 2023. gada 28. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 71  (prot. Nr.2, 28.§) “Par lokālplānojuma teritorijai starp 13.līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir…

13/03/2023

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka ar Jūrmalas domes 2023.gada 28.februāra lēmumu Nr. 70 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts detālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskā…

08/03/2023

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmumu (Nr. 29, protokols Nr. 3, 8.p.) „Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam īpašumā Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu…

07/02/2023

Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 26.janvāra lēmumu “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā,…

31/01/2023
16/01/2023
05/12/2022

Aptauja veidota ar mērķi noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju pārvietošanās paradumus un viedokli par Carnikavas stacijas mobilitātes punkta* un velo ceļa Rīga – Carnikava izveidi, tai skaitā veloceļa potenciālo atrašanās vietu. Aicinām piedalīties aptaujā, to aizpildot līdz 31. decembrim!

11/11/2022

Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 2022. gada 10. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 401/15 (prot. Nr.15, 15.§) “Par lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus…