g93 Posts

26/05/2023

Lai nodrošinātu plānveidīgu labiekārtošanas, rotaļlaukumu, apstādījumu un aktīvās atpūtas zonu izveidi, ievērojot vienotas vadlīnijas, ir izstrādāts Ķekavas novada labiekārtošanas plāns turpmākajiem septiņiem gadiem, aktualizējot jau padarītās lietas un plānojot turpmāko attīstību. Novada iedzīvotāji līdz 26. jūnijam var izteikt savu viedokli…

24/03/2023

Ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. marta lēmumu Nr.74/3 “Par lokālplānojuma un saistošo noteikumu apstiprināšanu zemesgabalam Klaipēdas iela 138, Liepāja” (protokols Nr.3, 14.§) ir apstiprināta lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas iela 138, Liepāja, redakcija…

17/03/2023

Lai nodrošinātu lokālplānojuma  apspriešanas procedūru  atbilstoši  Covid -19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma prasībām, 10.03.2023. Alūksnes novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums  (Nr. 59, sēdes protokols Nr.4, 1.p.)  “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu…

15/03/2023

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2023. gada 16. februāra lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ziedlejas” Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.” 2.0.redakcijas  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ziedlejas”,…

13/03/2023

Jūrmalas dome 2023. gada 28. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 71  (prot. Nr.2, 28.§) “Par lokālplānojuma teritorijai starp 13.līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir…

13/03/2023

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka ar Jūrmalas domes 2023.gada 28.februāra lēmumu Nr. 70 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts detālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskā…

08/03/2023

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmumu (Nr. 29, protokols Nr. 3, 8.p.) „Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam īpašumā Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu…

07/02/2023

Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 26.janvāra lēmumu “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam nekustamajos īpašumos Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, Alūksnes novadā,…