Baldones novada attīstības programma 2014.–2020.gadam

Pasūtītājs: Baldones novada dome. 2011.-2012.gads
Baldones novada attīstības programma 2014.-2020.gadam apstiprināta 19.09.2012.
Plānošanas dokumenta izstrāde pilnā apjomā teritorijai 179 km2 platībā, ar 5468 iedzīvotājiem (CSP dati uz 01.01.2011), 1 pagastu un Baldones pilsētu, ietverot situācijas analīzi nozaru un teritoriālā griezumā, stratēģiskās daļas, t.sk. rīcību plāna un investīciju plāna sagatavošanu. Sabiedrības līdzdalības un publiskās apspriešanas procesa norišu organizēšana un vadība sadarbībā ar SIA „Ideju talka” pakalpojumi”. Nozīmīgākie jautājumi: ārstniecisko dūņu resursu izmantošanas iespējas, kūrorta attīstība un uzņēmējdarbības veicināšana.