Latgales plānošanas reģiona attīstības programma 2010-2017.gadam

Pasūtītājs: Latgales plānošanas reģions. 2010.g.
Programmas ietvaros organizēts 11 reģionālo darba grupu un koordinācijas darba grupas darbs. Veikta daudznozaru analīze, piesaistot Latvijas un starptautiskā līmeņa ekspertus. Organizēts plašs sabiedrības līdzdalības un publiskās apspriešanas process ar uzņēmējiem, valsts iestādēm, nevalstisko sektoru, pašvaldībām un mēdijos.
Programmu veido 10 reģionāla mēroga darbības programmas:

  • „Latgale ID” – programma uzņēmējdarbības atbalstam;
  • „Attīstības centru tīkls” – policentriskas attīstības programma, ar 7 lielāko pilsētu apakšprogrammām;
  • „Fonds” – finanšu instrumentu programma;
  • „Skola +” – sabiedriskās darbības atbalsta centru un pakalpojumu programma;
  • „Latgales reģiona pievilcība” – programma Latgales un Latgales pilsētu popularizējošiem kultūras, sporta, biznesa un mārketinga pasākumiem/notikumiem.
  • „Sociāli atbildīgā Latgale” – sociālā programma nabadzības novēršanai un atstumto sociālo grupu iekļaušanai sabiedrībā, reģiona sociālās kompetences pārākuma demonstrēšana.
  • „Savienojumi” -Infrastruktūras attīstības programma transportam, sakariem un informācijai.
  • „Ezeri” – dabas resursu gudras izmantošanas un tūrisma programma.
  • „Novadu programma” – reģiona programma novadu atbalstam.
  • „Zaļā enerģija” – nākotnes zināšanu programma. Alternatīvie enerģijas veidi, videi draudzīgas ražošanas un apsaimniekošanas modeļi.

Latgales plānošanas reģiona attīstības programma 2010-2017.gadam ir apstiprināta 01.12.2010.
Plānošana veicināja pasākumu iniciēšanu nacionālā līmenī, kas rezultējās Rīcības plānā “Iespēju Latgale”, kas ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža iniciatīva, kuru atbalstījis Ministru kabinets.