Riebiņu novada attīstības programma 2012.–2018.gadam

Pasūtītājs: Riebiņu novada dome. 2011.-2012.gads
Plānošanas dokumenta izstrāde pilnā apjomā teritorijai 630 km2, 6344 iedzīvotāji, 6 pagasti (CSP dati uz 01.01.2011), ietverot situācijas analīzi nozaru un teritoriālā griezumā, stratēģiskās daļas, t.sk. rīcību plāna un investīciju plāna sagatavošanu. Sabiedrības līdzdalības un publiskās apspriešanas procesa norišu organizēšana un vadība. Nozīmīgākie jautājumi:

  • skolu attīstības stratēģija,
  • dabas un kultūrtūrisma attīstības iespējas novadā,
  • sadarbības jautājumi ar apkārtējās pašvaldībām pakalpojumu nodrošināšanā.