Strenču novada attīstības programma 2013.–2019.gadam

Pasūtītājs: Strenču novada dome. 2011.-2012.gads
Strenču novada attīstības programma 2013.-2019.gadam apstiprināta 16.05.2013.
Plānošanas dokumenta izstrāde pilnā apjomā teritorijai 376 km2 platībā, ar 4054 iedzīvotājiem (CSP dati uz 01.01.2013), 2 pagastu un Strenču un Sedas pilsētas, ietverot situācijas analīzi nozaru un teritoriālā griezumā, stratēģiskās daļas, t.sk. rīcību plāna un investīciju plāna sagatavošanu. Sabiedrības līdzdalības un publiskās apspriešanas procesa norišu organizēšana un vadība sadarbībā ar SIA „Ideju talka” pakalpojumi”. Nozīmīgākie jautājumi: Pievilcīgas, pieejamas un sasniedzamas dzīves vietas veidošana, uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība, Latvijas mērogā unikāla garīgās veselības centra izveide.