Talsu novada attīstības programma 2014.–2020. gadam

Pasūtītājs: Talsu novada dome. 2011.-2012.gads
Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam (apstiprināta 01.03.2012.). Plānošanas dokumenta izstrāde pilnā apjomā teritorijai 1 763 km2 platībā, kurā ietilpst 4 pilsētas un 14 pagasti, ar iedzīvotāju skaitu 34 264, t.sk. Talsu pilsētā 11129 iedzīvotāju (CSP dati uz 01.01.2011), ietverot situācijas analīzi nozaru un teritoriālā griezumā, 11 tematisko darba grupu vadīšanu, stratēģiskās daļas, t.sk. rīcību plāna un investīciju plāna sagatavošanu. Sabiedrības līdzdalības un publiskās apspriešanas procesa norišu organizēšana un vadība visās teritoriālajās vienībās.