Ventspils pilsētas attīstības programmas 2007.-2013.gadam aktualizācija un attīstības virzieni 2014.-2020.gadam.

Pasūtītājs: Ventspils pilsētas dome. 2011.gads
Ventspils pilsētas attīstības programmas 2007.-2013.gadam aktualizācija un attīstības virzieni 2014.-2020.gadam (apstiprināta 17.06.2011.); Esošās situācijas analīze, stratēģiskās daļas, t.sk. rīcību plāna un investīciju plāna sagatavošana. Sabiedrības līdzdalības pasākumu organizēšana un vadība. Ventspils pilsētas stratēģiskās pozīcijas 2014.-2020.gadam sagatavošana.