Kategorijas: Detālplānojumi

DETĀLPLĀNOJUMI

Detālplānojums ir detalizēts pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

21/11/2019

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumu Nr. 621 apstiprināts detālplānojums zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā. Detālplānojuma izstrādes mērķis, atbilstoši izsniegtajiem darba uzdevumiem ir īstenot tematiskā plānojumā “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija”…

15/10/2019

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes 15.10.2019. lēmumu Nr. BV-19-159-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Radio ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 005 0003) un Radio ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 005 0037), Rīgā. Detālplānojuma izstrādes mērķis – izvērtēt un pamatot esošās būves –…

31/07/2019

Ar Mārupes novada domes 2019.gada 31.jūlija pieņemto lēmumu Nr.2 (sēdes prot. Nr.9) apstirpināts detāplānojums par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.80760030385), Mārupē, Mārupes novadā. Detālplānojuma izstrādes…

08/03/2019

Detālplānojums zemes vienībām Rīgā, Balasta dambī 2, (kadastra apzīmējums 0100 062 0137). 2018./2019. gads Detālplānojuma risinājumus sagatavoja uzņēmums SIA “Grupa93”, atbilstoši detālplānojuma teritorijas attīstītāju, SIA “PN Project”, redzējumam un uzņēmuma SIA “ARHIS ARHITEKTI”, izstrādātajai apbūves koncepcijai. Detālplānojuma teritorija atrodas starp…

31/05/2018
12/02/2018
13/10/2017

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 13.10.2017. lēmumu Nr. BV-17-166-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Maskavas ielā 188 (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192 (kadastra apzīmējums 0100 048 0070), Rīgā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai…

19/12/2016

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2016.gada 8.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-16-16812-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016.gada 19.decembra līdz 2017.gada 17.janvārim. Detālplānojuma publiskās…

25/02/2016
25/06/2014

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 25. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-7544-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 0602) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”. Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.…