Kategorijas: Detālplānojumi

DETĀLPLĀNOJUMI

Detālplānojums ir detalizēts pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

21/11/2019
15/10/2019

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes 15.10.2019. lēmumu Nr. BV-19-159-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Radio ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 005 0003) un Radio ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 005 0037), Rīgā. Detālplānojuma izstrādes mērķis – izvērtēt un pamatot esošās būves –…

31/07/2019

Ar Mārupes novada domes 2019.gada 31.jūlija pieņemto lēmumu Nr.2 (sēdes prot. Nr.9) apstirpināts detāplānojums par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.80760030385), Mārupē, Mārupes novadā. Detālplānojuma izstrādes…

08/03/2019

Detālplānojums zemes vienībām Rīgā, Balasta dambī 2, (kadastra apzīmējums 0100 062 0137). 2018./2019. gads Detālplānojuma risinājumus sagatavoja uzņēmums SIA “Grupa93”, atbilstoši detālplānojuma teritorijas attīstītāju, SIA “PN Project”, redzējumam un uzņēmuma SIA “ARHIS ARHITEKTI”, izstrādātajai apbūves koncepcijai. Detālplānojuma teritorija atrodas starp…

31/05/2018
12/02/2018
13/10/2017

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 13.10.2017. lēmumu Nr. BV-17-166-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Maskavas ielā 188 (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192 (kadastra apzīmējums 0100 048 0070), Rīgā. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai…

19/12/2016

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2016.gada 8.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-16-16812-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016.gada 19.decembra līdz 2017.gada 17.janvārim. Detālplānojuma publiskās…

25/02/2016
25/06/2014

Rīgas pilsētas būvvalde 2014. gada 25. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-14-7544-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 0602) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”. Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.…