Kategorija: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS

Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju kā teritorijas attīstības plānošanas dokumentu Latvijā sāka izstrādāt 2011.gadā, kā galveno ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu, ar kuru saskaņā veido attīstības programmas un teritorijas plānojumus. Attīstības stratēģija ir pašvaldības ilgtermiņa politika, redzējums un sava veida mārketinga materiāls, kas uzrunā esošos un potenciālos pašvaldības iedzīvotājus un uzņēmējus un viesus. Programmas – plašāks un dziļāks skatījums uz katru pašvaldības jomu, ar pašvaldības dienestu un uzņēmumu atbildību, rīcību plāniem un investīciju projektiem.

Grupa93 iniciatīva bija Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.gadā, kas tika izstrādāta ar mērķi pamatot pašvaldības ilgtermiņa redzējumu un pilsētas telpisko attīstību par Jūrmalu kā starptautiskas nozīmes kūrortu.

Mūsu pieeja ir definēt katrā vietai īpašās unikālās priekšrocības, patiesās atšķirības un iestrādāt tās attīstības stratēģijā. Naukšēnu novadā uzsvērta Gustava Kluča mantojums; Līvānu novadā –stikla mantojums un industriālās attīstības zonas, Rucavas novadā – lietuviešu iecienītā jūras piekraste un Papes dabas parks, Vecumnieku novadā – Pierīgas lauku dzīves harmonija un ģipšakmens resursos balstīta tūrisma produkti kopā ar Biržu rajonu (Lietuva), Rēzeknes pilsētai – ražošanas tradīcijas Rēzeknes SEZ, jaunais kultūrtūrisma piedāvājums Latgales vēstniecība „Gors”, Rēzeknes Augstskola, Strenču novadam – garīgās veselības centrs un Sedas purvs, Riebiņu novadam – izcilie novadnieki (Roberts Mūks, Jānis Pīgoznis, Jānis Ivanovs) un lauku saimniekošanas un kultūras tradīcijas Latgalē, Latgales reģiona stratēģijā – ES Austrumu pierobežas priekšrocības – pārrobežu sadarbības līderis, inovatīvi risinājumi uzņēmējdarbības veicināšanai, alternatīvai enerģijas ražošanai, pilsētu stiprināšanai.

09/03/2014

Pasūtītājs: Biedrība „Ezeru zeme”. 2013.-2014.gads Projekta „Trešais solis Eiroreģiona “Ezeru zeme” stratēģijai – kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās” / (akronīms „TREŠAIS SOLIS”) ietvaros izveidota kopēja eiroreģiona, kurā ietilpst 15 pašvaldības no…

09/03/2013

Pasūtītājs: Viļānu novada dome. 2013.gads Stratēģijas izstrāde novada teritorijai ar iedz. skaitu 6755 (CSP dati uz 01.01.2013.), platība 287 km2, ietverot Viļānu pilsētu un trīs pagastus.

09/03/2013

Pasūtītājs: Naukšēnu novada dome. 2013.gads Stratēģijas izstrāde novada teritorijai ar iedz. skaitu 2320 (CSP dati uz 01.01.2012.), platība 281 km2, ietverot divus pagastus. Naukšēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam ietver situācijas kopsavilkumu, vīziju, mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.…

09/03/2013

Pasūtītājs: Līvānu novada dome. 2013.gads Stratēģijas izstrāde novada teritorijai ar iedz. skaitu 12 306 (CSP dati uz 01.01.2012.), platība 622 km2, ietverot piecus pagastus un Līvānu pilsētu (8896 iedzīvotāji). Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam ietver situācijas kopsavilkumu, vīziju, mērķus,…

09/03/2013

Pasūtītājs: Rucavas novada dome. 2013.gads Stratēģijas izstrāde novada teritorijai ar iedz. skaitu 1970 (CSP dati uz 01.01.2011.), platība 448 km2, ietverot divus pagastus. Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam ietver situācijas kopsavilkumu, vīziju, mērķus, ilgtermiņa prioritātes Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības…

09/03/2013

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome. 2012.-2013.gads Stratēģijas izstrāde novada teritorijai ar iedz. skaitu 9484 (CSP dati uz 01.01.2012.), platība 844 km2, ietverot sešus pagastus. Esošās situācijas kopsavilkums, vīzijas, mērķu, ilgtermiņa prioritāšu un telpiskās attīstības perspektīvas grafisko materiālu izstrāde. Stratēģija apstiprināta 29.05.2013.…

09/03/2012

Pasūtītājs: Sociālās Ekonomikas Fonds. 2012.g. Ekspertu pakalpojumi esošās situācijas kopsavilkuma, vīzijas, mērķu, ilgtermiņa prioritāšu un telpiskās attīstības perspektīvas grafisko materiālu izstrādē. Stratēģijas projekta publiskās apspriešanas organizēšana un stratēģijas projekta papildināšana pēc apspriešanas rezultātiem. Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam projekts.…

09/03/2012

Pasūtītājs: Strenču novada dome: 2012.gads. Plānošanas dokumenta izstrāde pilnā apjomā teritorijai 376 km2 platībā, ar 4054 iedzīvotājiem (CSP dati uz 01.01.2013), 2 pagastu un Strenču un Sedas pilsētas, ietverot esošās situācijas kopsavilkuma, vīzijas, mērķu, ilgtermiņa prioritāšu un telpiskās attīstības perspektīvas grafisko…

09/03/2012

Pasūtītājs: Riebiņu novada dome: 2012.gads. Plānošanas dokumenta izstrāde pilnā apjomā teritorijai 630 km2, 6344 iedzīvotāji, 6 pagasti (CSP dati uz 01.01.2011). Esošās situācijas kopsavilkuma, vīzijas, mērķu, ilgtermiņa prioritāšu un telpiskās attīstības perspektīvas grafisko materiālu izstrāde. Stratēģijas projekta publiskās apspriešanas organizēšana un…

16/12/2010

Pasūtītājs: Jūrmalas pilsētas dome. 2010.gads Dokumenta izstrāde pilnā apjomā republikas pilsētai (platība 100 km2, 55 tūkst. iedz.). Diskusiju un plaša publiskās apspriešanas organizēšana un vadība. Stratēģijas izstrādes ietvaros par attīstības prioritātēm (divām no trim) tika noteikta kūrorta attīstība un daudzveidīgā…