Kategorija: Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS

Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju kā teritorijas attīstības plānošanas dokumentu Latvijā sāka izstrādāt 2011.gadā, kā galveno ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu, ar kuru saskaņā veido attīstības programmas un teritorijas plānojumus. Attīstības stratēģija ir pašvaldības ilgtermiņa politika, redzējums un sava veida mārketinga materiāls, kas uzrunā esošos un potenciālos pašvaldības iedzīvotājus un uzņēmējus un viesus. Programmas – plašāks un dziļāks skatījums uz katru pašvaldības jomu, ar pašvaldības dienestu un uzņēmumu atbildību, rīcību plāniem un investīciju projektiem.

Grupa93 iniciatīva bija Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.gadā, kas tika izstrādāta ar mērķi pamatot pašvaldības ilgtermiņa redzējumu un pilsētas telpisko attīstību par Jūrmalu kā starptautiskas nozīmes kūrortu.

Mūsu pieeja ir definēt katrā vietai īpašās unikālās priekšrocības, patiesās atšķirības un iestrādāt tās attīstības stratēģijā. Naukšēnu novadā uzsvērta Gustava Kluča mantojums; Līvānu novadā –stikla mantojums un industriālās attīstības zonas, Rucavas novadā – lietuviešu iecienītā jūras piekraste un Papes dabas parks, Vecumnieku novadā – Pierīgas lauku dzīves harmonija un ģipšakmens resursos balstīta tūrisma produkti kopā ar Biržu rajonu (Lietuva), Rēzeknes pilsētai – ražošanas tradīcijas Rēzeknes SEZ, jaunais kultūrtūrisma piedāvājums Latgales vēstniecība „Gors”, Rēzeknes Augstskola, Strenču novadam – garīgās veselības centrs un Sedas purvs, Riebiņu novadam – izcilie novadnieki (Roberts Mūks, Jānis Pīgoznis, Jānis Ivanovs) un lauku saimniekošanas un kultūras tradīcijas Latgalē, Latgales reģiona stratēģijā – ES Austrumu pierobežas priekšrocības – pārrobežu sadarbības līderis, inovatīvi risinājumi uzņēmējdarbības veicināšanai, alternatīvai enerģijas ražošanai, pilsētu stiprināšanai.

09/03/2007

Pasūtītājs: Latgales plānošanas reģions. 2007.gads Vienotās telpiskās zonas attīstības stratēģija un liela mēroga transporta pētījum sagatavots projektā „Jaunā telpiskās attīstības zona Latvijas un Krievijas pierobežu reģionos – apvienojot divu valstu potenciālu” (REMOTE ACCESS).