Kategorijas: Paziņojumi

08/08/2019

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 26.07.2019. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-19-10422-nd „Par detālplānojuma zemes vienībās Radio ielā 1A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0003) un Radio ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0037) nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskās…

01/08/2019
02/07/2019
10/06/2019
18/04/2019
10/04/2019
26/03/2019
15/01/2019
08/01/2019
15/11/2018