Kategorija: Paziņojumi

31/01/2023
16/01/2023
05/12/2022

Aptauja veidota ar mērķi noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju pārvietošanās paradumus un viedokli par Carnikavas stacijas mobilitātes punkta* un velo ceļa Rīga – Carnikava izveidi, tai skaitā veloceļa potenciālo atrašanās vietu. Aicinām piedalīties aptaujā, to aizpildot līdz 31. decembrim!

11/11/2022

Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 2022. gada 10. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 401/15 (prot. Nr.15, 15.§) “Par lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus…

27/10/2022

Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2022. gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ziedlejas” Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.” 1.0.redakcijas  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 26. oktobra…

21/10/2022
14/10/2022

28. oktobrī, Latvijas Kara muzejā norisināsies dienu garš notikums (ne-konference), kas rada neparastas idejas pilsētu attīstībai. Galvenā tēma – “Krīze pilsētā”. Jau sesto gadu Rīgā notiks starptautisks pilsētplānošanas pasākums Mad City Happening 2022!Šoreiz vērienīgā notikuma tēma ir “Krīze pilsētā”, un…

11/10/2022

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 29.septembra lēmumu (Nr.347, protokols Nr.22, 9.p.)  „Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, lokālplānojuma 1.redakcija nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Lokālplānojuma…

20/09/2022
06/09/2022

Aicinām zelta rudeni iesākt ar dalību Siguldas novada plānošanas hakatonā “Radi nākotnes novadu”, kas norisināsies 21. septembrī kultūras centrā “Siguldas devons”, pieteikšanās, aizpildot veidlapu šeit. Tāpat līdz 16. septembrim aicinām aizpildīt aptaujas, kas norisinās hakatona priekšizpētes ietvaros: ► aptauja Siguldas novada iedzīvotājiem un citiem…