Kategorija: Paziņojumi

04/12/2017
21/11/2017

PAR CARNIKAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2018.–2028. GADAM PILNVEIDOTĀS REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAPILDUS TERMIŅU UN PIEEJAMĪBU VALSTS VIENOTAJĀ ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PORTĀLĀ WWW.GEOLATVIJA.LV Pamatojoties uz 19. jūlija Carnikavas novada domes lēmumu (lēmums nr. 14., 24§ “Par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028.…

27/09/2017

2017.gada 27. oktobrī Olaines novada dome pieņēma lēmumu par publiskās apspriešanas uzsākšanu izstrādātajam tematiskajam plānojumam “Olaines novada vietējās nozīmes un dārzkopības kooperatīvu teritorijām”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 02.10 – 27.10.2017. Ar tematiskā plānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:…

01/09/2017

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.58 „Par Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā esošās Zaķusalas…

10/08/2017
12/07/2017
15/05/2017

Priekuļu novada dome 2017.gada 27.aprīļa sēdē (protokols Nr. 5; § 2) pieņēma lēmumu „Par Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Priekuļu novada teritorijas plānojumam ir sagatavots arī stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides…

21/03/2017

MADCITY ietvaros Grupa93 ir izveidojusi karti, kurā attēloti bezpilota gaisa kuģu lidošanas ierobežojumi Rīgas pilsētā. Apskati to ŠEIT. Karte izveidota balstoties uz likuma “Par aviāciju” 47. pantu izdotiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 737 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un…

21/03/2017

Šī gada 27. februārī noslēdzās Iecavas novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana, kura noritēja piecas nedēļas – no 23.01.2017. līdz 27.02.2017. Atbilstoši teritorijas plānojumu izstrādes kārtībai, pēc publiskās apspriešanas beigām tiek organizēta sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi…

09/03/2017