Kategorija: Teritoriju attīstības koncepcijas

TERITORIJU ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJAS

Telpiskās attīstības koncepcijas un konkrētu teritoriju attīstības priekšlikumi (masterplāni) ir viena no uzņēmuma interesantākajām darba jomām. Šie darbi ir vizuāli izteiksmīgi un tajos parasti iespējams radoši un uzskatāmi atspoguļot jaunas telpveides idejas vai modelējot pārbaudīt iepriekšpieņemtus plānošanas apsvērumus un noteikumus.

Vairāki šādi darbi ir tapuši sadarbībā ar pasaules un Latvijas vadošajiem arhitektu un inženierkonsultantu birojiem: OMA / AMO (Nīderlande), Spacegroup (Norvēģija); Fletcher Priest Architects, Arup, Terra Firma (Lielbritānija), Schaller Architekten (Vācija) un Nams, ARHIS, Sīls, Zābers un Kļava, Arhitektonika, A_Plus, Forma (Latvija), u.c.

11/03/2019

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”, 2018.gads. Rīgas pilsētas specifikai atbilstoša mobilitātes pārvaldības risinājuma – “Mobilitātes punkta” modeļa konceptuāla izstrāde un aprobēšana” Gala ziņojums:

05/03/2019

Pasūtītājs: Rīgas plānošanas reģions. 2018.-2019.gads. Ziņojums “Rīgas metropoles areāla mobilitātes telpiskā vīzija” ir sagatavots projekta “Ziemeļjūras – Baltijas jūras transporta koridors kā reģionu savienotājs / North Sea Baltic Connector of Regions (NSB CoRe)” ietvaros, kura mērķis ir uzlabota ilgtspējīga Baltijas…

12/03/2012

Pasūtītājs: SIA “Real Invest”. 2012.gads. Tirdzniecības centra “Olimpia” teritorijas attīstības iespēju izvērtējums un konsultācijas saskaņā ar Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu, Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānojumu, Ķīpsalas detālplānojumu, Daugavas kreisā krasta silueta koncepciju, u.c. dokumentiem. Transporta infrastruktūras situācijas…

09/03/2012

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome. 2012.g. Vecumnieku novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros tika izstrādāta Vecumnieku centra publiskās ārtelpas koncepcija ar mērķi pilnveidot Vecumnieku ciema centru, kurā ir koncentrēti daudzveidīgi pakalpojumi un sabiedriskās funkcijas — darījumi, kultūra un izglītība un…

09/03/2012

Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome. 2012.gads Izpēte ir viena no Rēzeknes pilsētas realizētā projekta „Kapacitātes stiprināšana kultūrtūrisma projektu jomā Rēzeknes pilsētā” (projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/046/57) aktivitātēm. Izpēte veikta laikā, kad Rēzeknē tika būvēti divi jauni nozīmīgi objekti – Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs…

09/03/2011

Pasūtītājs: Krāslavas novada dome. 2010.-2011.g. Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļa, kas ir 18.gs. valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis (VKPAI Nr.7434), pilda Krāslavas pilsētas reprezentatīvo lomu. Koncepcija ietver: vēsturiskās un esošās situācijas raksturojumu, gājēju un transporta plūsmu, tūrisma objektu, neapbūvēto teritoriju,…

09/03/2011

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs”. 2011.gads Skanstes apkaime aptver teritorijas starp Pulkveža Brieža ielu, Ganību dambi, dzelzceļa trasi, Duntes ielu, Skanstes ielu, Vesetas ielu un tās turpinājumu, Emīla Melngaiļa ielu un Hanzas ielu. Lai nodrošinātu telpiski, arhitektoniski…

09/03/2010

Pasūtītājs: SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”. 2010.g. Prezentācijas:   Juglas teritorijas dzīvojamās apbūves vides analīze un attīstības koncepcijas izstrāde projekta „Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana (UrbEnnergy)” ietvaros. Grafiskās daļas, paskaidrojuma raksta un koncepcijas sagatavošana, sabiedrības līdzdalības procesa nodrošināšana.

09/03/2010
09/03/2009

Atbalsts būvprogrammas sagatavošanai un institucionālās sadarbības iiespēju risinājumu izstrādē. Sadarbībā ar arhitektu biroju „Fletcher Priest Architects (Apvienotā Karaliste). 2008.g. – 2009.g.