Kategorija: Zaļās infrastruktūras plānošana un dizains

ZAĻĀS INFRASTRUKTŪRAS PLĀNOŠANA UN DIZAINS

SIA “Grupa93” izstrādā daudzveidīgus projektus “zili–zaļās” infrastruktūras veiksmīgai integrācijai pilsētvidē, piedāvājot modernus un ilgtspējīgus risinājumus. Lietus ūdeņus jāuztver nevis kā notekūdeņus, ko jānovada no teritorijas pēc iespējas ātrāk, bet kā resursu, ko var izmantot pilsētvides ainavas un mikroklimata uzlabošanai, rekreācijai, bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, vides izglītībai, kā arī saimnieciskajām vajadzībām. Šajā aspektā arvien pieaug pilsētplānošanas nozīme, jo lietus ūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūra kļūst par jomu, kur nepietiek tikai ar inženieru kompetenci. SIA “Grupa93” speciālisti piedāvā profesionālu pieeju zaļās infrastruktūras plānošanā un dizainā.

22/11/2018

2017.gada oktobris  –  turpinās Grupa 93 piedālās tematiskā plānojuma izstrādē, kura ietvaros tiek sagatavotas sešas plānojuma daļas: satiksmes infrastruktūra, inženiertehniskās komunikācijas, kultūrvēsturiskais mantojums, arhitektūras vizuālo izteiksmes līdzekļu lietojums, rekreācijas teritoriju, kā arī zaļumvietu attīstība un pārvaldība. Kā daļu inženiertehnisko komunikāciju…

21/11/2018

2018.g.jūnijs – turpinās Pētījuma ietvaros sagatavoti dati par publisko ūdeņu robežām, faktisko izmantošanu, pieejamību un kuģošanas iespējām, kā arī ieteikumi turpmākajām ūdens teritoriju un pieguļošo krastmalu izmantošanas iespējām. Sagatavots saistošo noteikumu par publisko ūdeņu izmantošanu projekts.

20/11/2018

Skanstes Lietusūdens uzkrāšanas sistēmas (kanālu un dīķa) konstruktīvo un vizuālo risinājumu, kā arī labiekārtošanas un apstādījumu risinājumu izstrāde Skanstē, būvprojekta “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” izstrādes ietvaros 2013. gada novembris – 2017.gada decembris (Skanstes lokālplānojums) 2017.gada jūnijs – 2018.g. novembris (Skanstes…

20/02/2018

2017. gada augusts – 2018. gada februāris Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Projekta ietvaros veikta Helsinku pilsētas rīka “Helsinki Green Area Factor Tool” pielāgošana Rīgas situācijai, radot Zaļās infrastruktūras plānošanas un pārvaldības instrumentu (ZIPI), kas piedāvā alternatīvu veidu, kā…

20/02/2018
02/05/2014
12/05/2011

2016. gada oktobris – 2017. gada maijs Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Veikts esošās situācijas lietusūdens pārvaldības jomā izvērtējums un izstrādāti priekšlikumi integrētas lietusūdens pārvaldības ieviešanai Rīgas pilsētas pašvaldībā. Projekta materiāli pieejami ŠEIT.