Detālplānojums Rīgā, Ulbrokas ielā b/n, kad. apz. 0100 121 2879

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2016.gada 8.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-16-16812-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016.gada 19.decembra līdz 2017.gada 17.janvārim. Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 6.janvārī plkst. 17.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8, Rīgā.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties ŠEIT.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties arī:
• Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 10.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
• interneta mājas lapā www.rpbv.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
• Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
• Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8, Rīgā (darba dienās 10.00-19.00, sestdienās 10.00-17.00);
• detālplānojuma teritorijā (izvietota publiskās apspriešanas planšete).

Atsauksmes iesniedzamas līdz 2017.gada 17.janvārim visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros un Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai sūtot pa pastu.
Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, vai portālā www.geolatvija.lv.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00 Amatu ielā 4, Rīgā, 2.stāvā, vai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67012889.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, reģ. Nr. 50103129191, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1050, e-pasts: sarmite@grupa93.lv, tālrunis: 67217043.
Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „AFI Investments”, reģ. Nr. 40003781438, Ģertrūdes ielā 10-6, Rīgā, LV-1010, e-pasts: Janis.Vigups@afi-europe.lv, tālrunis: 67846523.