Andrejsalas detālplānojums

Pasūtītājs: SIA “Jaunrīgas attīstības uzņēmums”. 2006.-2009.gads.
Detālplānojuma izstrāde (38 ha) Andrejsalā Rīgā daudzfunkcionāla pilsētas kvartāla attīstībai ostas teritorijā. Detālplānojumā veikta ostas teritorijas pārplānošana, izveidojot savdabīgu un daudzfunkcionālu darījumu, pakalpojumu, mājokļu, atpūtas un īpaši nozīmīgu sabiedrisko objektu (muzeju kompleksa vai koncertzāles) teritoriju ar augstvērtīgu publisko ārtelpu, kā atbalstu un papildinājumu Rīgas vēsturiskā centra un Vecrīgas tūrisma piesaistes un darījumu funkcijām. Izstrādātas detalizētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, ietverot specifiskus nosacījumus apbūves augstuma kompozīcijas veidošanai, kvartālu attīstībai apbūves kārtās, publiskās ārtelpas kvalitātes nodrošināšanai, ūdensmalu izmantošanai; sabiedrisku objektu (Laikmetīgās mākslas muzejs) izvietošanai.
Darba ietvaros izstrādāta:

  • teritorijas attīstības vīzija,
  • teritorija masterplāns, telpiskā kompozīcija un apbūves programma (sadarbībā ar arhitektu biroju Office for Metropolitan Architecture (Nīderlande), inženierkonsultantu uzņēmums „ARUP” (Lielbritānija), ainavas koncepcija (sadarbībā ar ainavu arhitektu birojs „Inside – Outside” (Nīderlande)),
  • transporta plūsmu izpētes Andrejsalas rajonam,
  • Hanzas šķērsojuma alternatīvas,
  • apbūves telpiskās kompozīcijas priekšlikums un vizuālās ietekmes izvērtējums (sadarbībā ar arhitektūras biroju „FORMA),
  • teritorijas ģeoloģiskais raksturojums,
  • dendroloģiskā izpēte,
  • sociālās infrastruktūras izvērtējums,
  • esošās apbūves izvērtējums un būvju kultūrvēsturisko vērtību noteikšana.