Detālplānojums Garkalnes novadā

ietverot īpašumus „Augšvimbas” un Rīgas-Siguldas šoseja 1E

Pasūtītājs: SIA „SMI Berģi”. 2012.-2013.g.
Detālplānojums 12 ha platībā ražošanas un komercdarbības teritorijā Berģu ciemā, pie Autoceļa A2 un Rīgas robežas. Detālplānojuma realizācijas nozīmīgākais posms saistās ar Rīgas Ziemeļu transporta koridora izbūvi, ko būvē Rīgas pilsēta.