Detālplānojums Rīgā, Hanzas ielā 14A, Hanzas ielā 10/12, Hanzas ielā b/n, Sporta ielā 2 un Skanstes ielā 5B

Rīgas pilsētas būvvalde 28.12.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-18933-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībām Hanzas ielā 14A, Hanzas ielā 10/12, Hanzas ielā b/n, Sporta ielā 2 un Skanstes ielā 5B, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 2016. gada 18. janvāra līdz 2016. gada 14. februārim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 2. februārī, plkst. 18.00, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Sanāksmju zālē, Rūpniecības ielā 21.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 14.02.2016.

Detālplānojuma projekta materiāli pieejami šeit.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar detālplānojuma projekta izstrādes vadītāju Kristīni Casno, kristine@grupa93.lv