Detālplānojums daudzfunkcionāla biroju un dzīvojamās apbūves kvartāla attīstībai Rīgā, teritorijā starp Pulkveža Brieža, Hanzas, Skanstes un Sporta ielām

Pasūtītājs: AS „Aizkraukles banka”. 2008.-2011.g.
Detālplānojums Rīgas pilsētā bijušās Rīgas Preču stacijas (degradētas teritorijas 26 ha platībā) pārplānošanai daudzfunkcionālas apbūves kvartāla attīstībai, ietverot komerciālas, dzīvojamās, atpūtas, izglītības u.c. funkcijas.
Plānotais apbūves kopapjoms ~ 500 000 m2; plānotais iedzīvotāju skaits ~7000 iedzīvotāju. Detālplānojuma risinājums pamatojas uz arhitektu biroja „Schallers Architekten BDA RIBA” (Vācija) sagatavoto kvartāla attīstības koncepciju, sadarbojoties ar uzņēmumiem „E.Danševska birojs” (transporta risinājumus), arhitektūras un dizaina firma “A_Plus” (vizuālās ietekmes analīze), „Terra Firma Consulting” (Lielbritānija, apstādījumu attīstības stratēģija). Veiktās izpētes un izvērtējumi:

  • esošās apbūves izvērtējums;
  • dendrofloras sastāva un stāvokļa
  • novērtējums;
  • sociālās infrastruktūras aprēķins;
  • apstādījumu attīstības stratēģija ;
  • prognozētā gaisa piesārņojuma modelēšana
  • transporta plūsmu izpēte;
  • teritorijas arhitektoniskā kompozīcija;
  • vizuālās ietekmes analīze;
  • izstrādāti ilgtspējīgi risinājumi piesārņojuma sanācijai un publiska parka izveidei.