Detālplānojums Pierīgā, teritorijā starp K.Ulmaņa gatvi (Rīga), Lielo un Daibes ielu (Mārupes novads), daudzfunkcionālai biroju un dzīvojamās apbūves kompleksa attīstībai

Pasūtītājs: SIA „Larix Property”. 2008.-2009.g.
Detālplānojuma izstrāde kompleksa attīstībai Ulmaņa gatves/Lielirbes ielas rajonā stratēģiski nozīmīgā novietojumā – ievadceļa Rīgā no starptautiskā lidostas „Rīga” tiešā tuvumā (teritorijas platība 14 ha, Mārupes pagasts). Risinājums sagatavots, pamatojoties uz zviedru arhitektu biroja “Arosgruppen Arkitekter AB” izstrādāto apbūves koncepciju. Galvenie risinājumi:

  • satiksmes organizācija, t.sk. Ulmaņa gatves/ Lielirbes ielas, Lielās ielas savienojuma daudzlīmeņu krustojuma risinājumu alternatīvas;
  • inženierkomunikāciju nodrošinājums;
  • apbūves telpiskā kompozīcija, Ulmaņa gatves telpas vizuālās ietekmes analīze vertikālo arhitektonisko akcentu izvietojuma pamatošanai,
  • publiskās ārtelpas risinājumi.