Detālplānojums Rīgā, kvartālā starp Rūpniecības, Pētersalas un Katrīnas ielām daudzfunkcionālai biroju un dzīvojamās apbūves kompleksa attīstībai Rīgas vēsturiskā centra teritorijā

Pasūtītājs: SIA „D.A.K. nami”. 2009.g.
Detālplānojuma izstrāde pilnā apjomā 5 ha platībā, ietverot risinājumu un tā pamatojuma sagatavošanu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādi, grafiskās daļas izstrādi, izpētes un izvērtējumus, sabiedriskās apspriešanas procesa nodrošināšanu un saskaņošanu institūcijās. Detālplānojuma ietvaros veiktas padziļinātas izpētes:

  • Ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa novērtējums,
  • Dendroloģiskā izpēte,
  • Vizuālās ietekmes analīze sadarbībā ar SIA A-Plus,
  • Apbūves kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu novērtējums,
  • Sociālās infrastruktūras vērtējums.