Detālplānojums Rīgā, Balasta dambī 2, kad. apz. 0100 062 0137

Detālplānojums zemes vienībām Rīgā, Balasta dambī 2, (kadastra apzīmējums 0100 062 0137). 2018./2019. gads

Detālplānojuma risinājumus sagatavoja uzņēmums SIA “Grupa93”, atbilstoši detālplānojuma teritorijas attīstītāju, SIA “PN Project”, redzējumam un uzņēmuma SIA “ARHIS ARHITEKTI”, izstrādātajai apbūves koncepcijai.

Detālplānojuma teritorija atrodas starp Pārdaugavas vēsturisko apbūvi un Rīgas vēsturisko centru, Vecrīgu, ar tās panorāmu un raksturīgo siluetu. Jaunajai apbūvei jāveido mūsdienīgas arhitektūras izpausme, vienlaikus simbolizējot un reflektējot uz vēsturiskajiem apbūves veidošanas principiem.

Detālplānojuma izstrādes ietvaros sagatavoti priekšnoteikumi teritorijā izveidot daudzfunkcionālu darījuma centru ar viesnīcu, biroja ēkām un kvalitatīvu publisko ārtelpu, tostarp, sadarbībā ar pašvaldību, paredzot Zunda kanālmalas labiekārtošanu.

Detālplānojuma izstrādes ietvaros veikts:

  • Koku novērtējums, sadarbībā ar SIA Labie koki
  • Piesārņojošo vielu gaisā aprēķina pamatojums un novērtējums, sadarbībā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
  • Transporta plūsmu izpēte, sadarbībā ar E. Daniševska birojs, SIA “Solvers”
  • Vizuālā ietekmes analīze, sadarbībā ar SIA “Arhis Arhitekti”
  • Publiskās ārtelpas koncepcija, sadarbībā ar SIA “Veido vidi”
  • Ietekmes uz Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturisko mantojumu novērtējums.