Eiroreģiona „Ezeru zeme” ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam

Pasūtītājs: Biedrība „Ezeru zeme”. 2013.-2014.gads
Projekta „Trešais solis Eiroreģiona “Ezeru zeme” stratēģijai – kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās” / (akronīms „TREŠAIS SOLIS”) ietvaros izveidota kopēja eiroreģiona, kurā ietilpst 15 pašvaldības no Latvijas, 7 no Lietuvas un 8 no Baltkrievijas, stratēģija kopējo projektu realizācijai un pārrobežu sadarbībai ES plānošanas periodā 2020.gadam.