Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2030.gadam

Pasūtītājs: Jūrmalas pilsētas dome. 2010.gads
Dokumenta izstrāde pilnā apjomā republikas pilsētai (platība 100 km2, 55 tūkst. iedz.). Diskusiju un plaša publiskās apspriešanas organizēšana un vadība.
Stratēģijas izstrādes ietvaros par attīstības prioritātēm (divām no trim) tika noteikta kūrorta attīstība un daudzveidīgā biznesa attīstība. Attiecīgi, tika veikts detalizēts pētījums par situāciju pilsētas ekonomikā, ieskaitot kūrortpakalpojumu sektoru un tūrismu, tirdzniecību, rūpniecību, tika analizēta uzņēmējdarbības vide. Tika noteiktas aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā. Projekta ietvaros tika organizētas vairākās darba grupas ar uzņēmēju piedalīšanos, kā arī kopēja apaļā galda diskusija uzņēmēju darba grupai un Jūrmalas pašvaldības speciālistiem.
Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010-2030.gadam ir apstiprināta 16.12.2010.