Latvijas un Krievijas pierobežu reģionu stratēģija un liela mēroga transporta pētījums

Pasūtītājs: Latgales plānošanas reģions. 2007.gads
Vienotās telpiskās zonas attīstības stratēģija un liela mēroga transporta pētījum sagatavots projektā „Jaunā telpiskās attīstības zona Latvijas un Krievijas pierobežu reģionos – apvienojot divu valstu potenciālu” (REMOTE ACCESS).