Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam

Pasūtītājs: Līvānu novada dome. 2013.gads
Stratēģijas izstrāde novada teritorijai ar iedz. skaitu 12 306 (CSP dati uz 01.01.2012.), platība 622 km2, ietverot piecus pagastus un Līvānu pilsētu (8896 iedzīvotāji). Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam ietver situācijas kopsavilkumu, vīziju, mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.
Nozīmīgākie jautājumi:

  • Stikla mantojuma saglabāšana,
  • Industriālo teritoriju attīstība, uzņēmējdarbības un ekonomisko aktivitāšu veicināšana,
  • Līvānu pilsētas kā reģiona nozīmes centra stiprināšana,
  • Daugavas potenciāla izmantošana, u.c.