Naukšēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam

Pasūtītājs: Naukšēnu novada dome. 2013.gads

Stratēģijas izstrāde novada teritorijai ar iedz. skaitu 2320 (CSP dati uz 01.01.2012.), platība 281 km2, ietverot divus pagastus.
Naukšēnu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam ietver situācijas kopsavilkumu, vīziju, mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Nozīmīgākie novada aspekti saistīti ar Novada kultūrvēstures, tajā skaitā mākslinieka Gustava Kluča mantojuma saglabāšanu.