Strenču novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam

Pasūtītājs: Strenču novada dome: 2012.gads.
Plānošanas dokumenta izstrāde pilnā apjomā teritorijai 376 km2 platībā, ar 4054 iedzīvotājiem (CSP dati uz 01.01.2013), 2 pagastu un Strenču un Sedas pilsētas, ietverot esošās situācijas kopsavilkuma, vīzijas, mērķu, ilgtermiņa prioritāšu un telpiskās attīstības perspektīvas grafisko materiālu izstrādi. Strenču novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam (apstiprināta 20.02.2013.);
Nozīmīgākie jautājumi: Pievilcīgas, pieejamas un sasniedzamas dzīves vietas veidošana, uz vietējiem resursiem balstīta nodarbinātība, Latvijas mērogā unikāla garīgās veselības centra izveide.