Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2028.gadam

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome. 2012.-2013.gads
Stratēģijas izstrāde novada teritorijai ar iedz. skaitu 9484 (CSP dati uz 01.01.2012.), platība 844 km2, ietverot sešus pagastus. Esošās situācijas kopsavilkums, vīzijas, mērķu, ilgtermiņa prioritāšu un telpiskās attīstības perspektīvas grafisko materiālu izstrāde. Stratēģija apstiprināta 29.05.2013. Nozīmīgākie jautājumi:Vecumnieku novada kā Pierīgas lauku pozicionēšanai:

  • Vecumnieku centra publiskās telpas attīstības koncepcija,
  • pievilcīgas dzīvesvides modeļi;
  • dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nosacījumi,
  • ģipšakmens resursos balstītu tūrisma produktu izstrāde,
  • ceļu un sakaru infrastruktūras nodrošinājums Lietuvas pierobežā un novadā,
  • pagastu sociālās infrastruktūras saglabāšana un attīstība, novada līmeņa sociālās infrastruktūras attīstība – sporta, izglītības, kultūras stratēģisko projektu attīstība;
  • sadarbības attīstīšana ar Lietuvu,
  • Skaistkalnes, Vecumnieku, Kurmenes, Valles, Bārbeles un Stelpes kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un kultūras notikumu attīstība.