Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam

Pasūtītājs: Viļānu novada dome. 2013.gads
Stratēģijas izstrāde novada teritorijai ar iedz. skaitu 6755 (CSP dati uz 01.01.2013.), platība 287 km2, ietverot Viļānu pilsētu un trīs pagastus.