Lokālplānojums Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi grozīt teritorijas plānojumu, lai uzlabotu satiksmes infrastruktūru Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojumu zonās

Siguldas novada Dome 13.01.2016 ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 1, 9§) “Par lokālplānojuma uzsākšanu Siguldā, Siguldas novadā, ar mērķi uzlabot satiksmes infrastruktūru Strēlnieku, Pulkveža Brieža ielas un Vidzemes šosejas krustojumu zonās”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir risināt satiksmes infrastruktūras jautājumus, izstrādājot optimālu piekļuvi iesaistītajām zemes vienībām. Lokālplānojuma ietvaros paredzēts grozīt Siguldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, grozot atļauto plānoto izmantošanu un apbūves parametrus.

Iepazīties ar materiāliem.