Mārupes novada attīstības programma 2020.–2026.gadam pirmā redakcija un tās vides pārskata projekts