SIVN piemēri

 • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana kūdras ieguves paplašināšanai Rucavas novada Rucavas pagasta Nidas purvā, 2016.gads
 • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijai līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības programmai 2014.-2020.gadam. Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. 2013.gads
 • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam perioda ex-ante izvērtējumam. Pasūtītājs: SIA „SAFEGE Baltija”. 2013.gads
 • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Rucavas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam. Pasūtītājs: Rucavas novada dome. 2011.-2013.gads
 • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Vecumnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2028.gadam, Vecumnieku novada attīstības programmai 2013.-2019.gadam un Vecumnieku novada teritorijas plānojumam. Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome. 2012.gads
 • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Riebiņu novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam. Pasūtītājs: Riebiņu novada dome. 2011.-2012.gads.
 • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Rūjienas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam. Pasūtītājs: Rūjienas novada dome. 2011.-2012.gads
 • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam. Pasūtītājs: Jūrmalas pilsētas dome. 2011.-2012.gads
 • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Viļakas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam. Pasūtītājs: Viļakas novada dome. 2011.-2012.gads
 • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Talsu novada attīstības programmai 2014. – 2020. gadam. Pasūtītājs: Talsu novada dome. 2011.-2012.gads
 • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Liepājas pilsētas teritorijas plānojumam. Pasūtītājs: Liepājas pilsētas pašvaldība. 2010.-2012.gads
 • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Latgales plānošanas reģiona stratēģijai 2030.gadam un Latgales plānošanas reģiona attīstības programmai 2010-2017.gadam. Pasūtītājs: Latgales plānošanas reģions. 2010.gads.