Par mums

Mēs esam pieredzes bagātākā plānošanas kompānija Latvijā (anno 1994). Pilsētplānošana, attīstības projekti, sabiedrība, vide – mēs izceļamies ar spēju eksperimentēt, meklēt jaunus risinājumus un sasniegt kvalitatīvu rezultātu.

Mēs pārzinām Latviju un Baltijas reģionu. Mūsu klienti ir pašvaldības un privātie attīstītāji. Esam realizējuši projektus vairāk kā pusē Latvijas vietu – Rīgā, Liepājā, Jūrmalā, Talsos, Latgalē, piekrastē – pilsētās, mazpilsētās un lauku teritorijās.

Mēs izstrādājam teritorijas plānojumus, lokālplānojumus, detālplānojumus, nozaru un telpiskās attīstības koncepcijas, ietekmes uz vidi novērtējumus, attīstības stratēģijas, attīstības programmas, dabas aizsardzības plānus, labiekārtojumu projektus, kultūras pieminekļu aizsardzības zonu projektus, projektu pieteikumus, pētījumus un rokasgrāmatas. Un konsultējam.

Mēs iniciējam plašu sabiedrības līdzdalības procesu – diskusijas, seminārus, atvērtību internetā, sociālajos tīklos. Mēs izstrādājam kartes un ĢIS risinājumus. Iespējams, ka šajās jomās mēs esam labākie Latvijā.

Mūsu birojs ir pāris minūšu gājienā no MK, VARAM, RD PAD – tā ir ideāla satikšanās vieta. Nāciet ciemos, ja esat galvaspilsētā!

  vadītājs, moderators, pilsētplānotājs

  neils@g93.lv

   projektu vadītāja, antropoloģe

   anita@g93.lv

    projektu vadītāja, pilsētplānotāja

    sarmite@g93.lv


     projektu vadītāja, publiskās pārvaldes eksperte

     liga@g93.lv

      kartogrāfs

      viesturs.groza@g93.lv

       vides eksperte

       marita@g93.lv


        kartogrāfs, dizaineris

        ronalds@g93.lv

         projektu vadītājs, ekonomists

         jurijs@g93.lv

          projektu asistente

          marta.amolina@g93.lv


           kartogrāfe

           marta@g93.lv

            projektu vadītāja

            klinta@g93.lv