g93 Posts

03/08/2022

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2038. Valmieras novada attīstības programma 2022.-2028. Redakcija 2.0 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekts PUBLISKĀ APSPRIEŠANA no 2022.gada 8. augusta līdz 2022. gada 8. septembrim Publiskā apspriešana uzsākta ar Valmieras novada domes 2022.…

16/06/2022

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, izstrādājot politikas plānošanas dokumentu „Apkaimju centru attīstības plāns 2024.-2028.gadam”, līdz 22. jūnijam aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par savu apkaimju centru attīstību. Aptauju līdz 22. jūnijam iespējams aizpildīt šeit. Plāna ietvaros ar apkaimes centru tiek saprasta…

30/03/2022

2022.gada 23.martā  Ādažu novada domē pieņemts lēmums Nr.144 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas –  05.04.2022.  – 03.05.2022. Ar lokālplānojuma   pilnveidotās redakcijas materiāliem var iepazīties: interneta portālā geolatvija.lv klātienē –…

15/03/2022
03/03/2022

Ar Ogres novada pašvaldības 24.02.2022. lēmumu Nr. 3/11 apstiprināts detālplānojums “Saltupes iela 20”, Ikšķilē, Ogres novadā (kadastra apzīmējums 7494 012 0029). Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt un precizēt izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus detālplānojuma teritorijā, paredzot savrupmāju būvniecību jaunbūvējamās zemes vienībās…

24/02/2022
21/01/2022
25/11/2021

Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038. gadam 1.redakcijas, Ropažu novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 1.redakcijas un to stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta publiskās apspriešanas termiņš ir no 2021. gada 29. novembra līdz 2022. gada 23. janvārim.

15/11/2021