g93 Posts

15/11/2021
15/10/2021
20/09/2021

dzirkstošs un garšpilns plānošanas notikums
2021.gada 29. un 30. septembrī

17/09/2021

Salaspils novada dome 2021. gada 26. augusta sēdē pieņēma lēmumu „Par lokālplānojuma azartspēļu organizēšanas vietu noteikšanai Salaspils pilsētas teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 7/JDPP, 8.§). Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 17.09.2021. līdz 15.10.2021. Lokālplānojuma…

28/08/2021

2021. gada 24. augustā Ādažu novada domē pieņemts lēmums Nr. 39 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 6 nedēļas – 08.09.2021. – 20.10.2021. Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem apspriešanas termiņa ietvaros…

16/08/2021

Bauskas novada dome 2021. gada 29. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 35 (prot. Nr. 3, 23.p.) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Purmales”, Bauskas novadā, Iecavas pagastā (ietverot zemes vienības ar kadastra apz. 4064 012 0009 un kadastra apz. 4064 012 0010) nodošanu publiskajai apspriešanai…

23/07/2021

Līdz ar pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu ir izveidots Valmieras novads, tajā iekļaujoties Valmieras pilsētai un Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Strenču novadiem. Pašvaldība ir uzsākusi darbu pie kopējas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes. Aicinām piedalīties iedzīvotāju…

20/07/2021
06/07/2021