g93 Posts

03/03/2022

Ar Ogres novada pašvaldības 24.02.2022. lēmumu Nr. 3/11 apstiprināts detālplānojums “Saltupes iela 20”, Ikšķilē, Ogres novadā (kadastra apzīmējums 7494 012 0029). Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt un precizēt izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus detālplānojuma teritorijā, paredzot savrupmāju būvniecību jaunbūvējamās zemes vienībās…

24/02/2022
21/01/2022
25/11/2021

Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038. gadam 1.redakcijas, Ropažu novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam 1.redakcijas un to stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta publiskās apspriešanas termiņš ir no 2021. gada 29. novembra līdz 2022. gada 23. janvārim.

15/11/2021
15/10/2021
20/09/2021

dzirkstošs un garšpilns plānošanas notikums
2021.gada 29. un 30. septembrī

17/09/2021

Salaspils novada dome 2021. gada 26. augusta sēdē pieņēma lēmumu „Par lokālplānojuma azartspēļu organizēšanas vietu noteikšanai Salaspils pilsētas teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 7/JDPP, 8.§). Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 17.09.2021. līdz 15.10.2021. Lokālplānojuma…

28/08/2021

2021. gada 24. augustā Ādažu novada domē pieņemts lēmums Nr. 39 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 6 nedēļas – 08.09.2021. – 20.10.2021. Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem apspriešanas termiņa ietvaros…