g93 Posts

04/06/2021
04/06/2021

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 03.06.2021. lēmumu Nr. BV-21-13102-nd apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Brīvības gatvē 201 k-16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 086 0310). Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, plānojot tajā izveidot mūsdienīgu…

28/05/2021
06/05/2021
26/03/2021

Uzmanību! Saskaņā ar 24.03.2021. grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, ir precizēta informācija par detālplānojuma Brīvības gatvē 201 k- 16, Rīgā, publiskās apspriešanas sanāksmi un publiskās apspriešanas gala termiņu: Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 07.04.2021. plkst. 17.00 videokonferenču platformā…

26/03/2021

UZMANĪBU! Saskaņā ar 24.03.2021. grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, ir precizēta informācija par lokālplānojuma Tumes ielā 25, Rīgā, publiskās apspriešanas sanāksmi un publiskās apspriešanas gala termiņu: publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālinātā formātā – video konferences režīmā MSTEAMS vidē, 12.04.2021.…

05/03/2021

Klaipēdas 138 pilsētplānošanas hakatons “Mājoklis un jūra” notiks tiešsaistē, trešdien, 17. martā un ceturtdien, 18. martā. Divas dienas veltītas aktuālai tēmai “Mājoklis Latvijā (ārpus Rīgas metropoles areāla) – pārdroši sapņi vai reāla reģionu attīstības iespēja?”.

08/02/2021

Atskatoties uz 2020.gadu, esam izveidojuši kartes: Nodokļu ieņēmumi pašvaldību pamatbudžetā 2020.gadā uz vienu iedzīvotāju. Top 3 esošās administratīvās teritorijas: Garkalnes nov., Mārupes nov. un Ķekavas nov. Nodokļu ieņēmumu īpatsvars pašvaldību pamatbudžeta kopējos ieņēmumos. Kopējie ieņēmumi pašvaldību pamatbudžetā uz vienu iedzīvotāju.…

27/01/2021

Paziņojumā veikti precizējumi 04.03.2021. un 01.04.2021. Liepājas pilsētas pašvaldība 2021. gada 21. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.28/1 “Par lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Līdz ar lokālplānojuma redakciju publiskā apspriešana notiek arī tā…

27/01/2021