g93 Posts

26/03/2021

Uzmanību! Saskaņā ar 24.03.2021. grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, ir precizēta informācija par detālplānojuma Brīvības gatvē 201 k- 16, Rīgā, publiskās apspriešanas sanāksmi un publiskās apspriešanas gala termiņu: Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 07.04.2021. plkst. 17.00 videokonferenču platformā…

26/03/2021

UZMANĪBU! Saskaņā ar 24.03.2021. grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, ir precizēta informācija par lokālplānojuma Tumes ielā 25, Rīgā, publiskās apspriešanas sanāksmi un publiskās apspriešanas gala termiņu: publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālinātā formātā – video konferences režīmā MSTEAMS vidē, 12.04.2021.…

05/03/2021

Klaipēdas 138 pilsētplānošanas hakatons “Mājoklis un jūra” notiks tiešsaistē, trešdien, 17. martā un ceturtdien, 18. martā. Divas dienas veltītas aktuālai tēmai “Mājoklis Latvijā (ārpus Rīgas metropoles areāla) – pārdroši sapņi vai reāla reģionu attīstības iespēja?”.

08/02/2021

Atskatoties uz 2020.gadu, esam izveidojuši kartes: Nodokļu ieņēmumi pašvaldību pamatbudžetā 2020.gadā uz vienu iedzīvotāju. Top 3 esošās administratīvās teritorijas: Garkalnes nov., Mārupes nov. un Ķekavas nov. Nodokļu ieņēmumu īpatsvars pašvaldību pamatbudžeta kopējos ieņēmumos. Kopējie ieņēmumi pašvaldību pamatbudžetā uz vienu iedzīvotāju.…

27/01/2021

Paziņojumā veikti precizējumi 04.03.2021. un 01.04.2021. Liepājas pilsētas pašvaldība 2021. gada 21. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.28/1 “Par lokālplānojuma redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Līdz ar lokālplānojuma redakciju publiskā apspriešana notiek arī tā…

27/01/2021
07/11/2020
02/11/2020

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros Finanšu ministrija sadarbībā ar SIA “Grupa93” ir sagatavojusi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmas Vides pārskata projektu. Plānošanas dokuments: Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības…

18/05/2020

Inčukalna novada dome 2020.gada 19.februārī sēdē pieņēma lēmumu Nr.4, 8.§.“Par Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata un lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jauda-2”, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, grozot teritorijas plānojumu, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

05/05/2020

6.maijā notiks starptautisks virtuāls pilsētplānošanas hakatons “Mad-Velo-City Riga”. Galvenais mērķis būs rast radošus risinājumus pagaidu velojoslu ieviešanai galvaspilsētā Rīgā un tās tuvākajā apkaimē.