g93 Posts

15/01/2019
08/01/2019
15/11/2018
29/10/2018

Jūrmalas pilsētas  dome 2018.gada 18.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.530 „Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Līdz ar lokālplānojuma zemesgabaliem…

08/10/2018
10/07/2018

Rīgas pilsētas būvvalde 06.07.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-8706-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) nodošanu publiskai apspriešanai”. Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 16.07.2018. līdz 12.08.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 01.08.2018. plkst.…

09/07/2018
03/05/2018

Priekuļu novada dome paziņo, ka saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 25.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.apakšpunktu un 91.punktu 2018.gada 26.aprīļa domes sēdē ir pieņemts lēmums…

11/04/2018

Rīgas pilsētas būvvalde 22.03.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-3870-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”. Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai zemesgabalā, kas…

22/02/2018

dzirkstošs un garšpilns plānošanas hepenings 31.maijā – 1.jūnijā, 2018.g.