Pētījumi

SIA „Grupa93” veic gan patstāvīgus pētījumus, gan izpētes dažādu, lielākoties ar reģionālo attīstību, telpisko plānošanu un pilsētvides dizainu saistītu darbu ietvaros. Līdz 2013.gadam uzņēmumā tapušas apmēram piecdesmit dažādas izpētes. Nozīmīgākie līdz šim veiktie pētījumi izstrādāti Rīgas teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes atbalstam, reģionālās politikas pasākumiem, arī dabas un kultūras mantojuma novērtēšanai dažādu plānojumu un attīstības koncepciju sastāvā.

Mūsu pētījumi: