Sabiedrības iesaiste

Sabiedrības iesaistīšana un diskusiju vadīšana

Pasaules prakse sabiedrības iesaistīšanai plānošanā ir ilga. Latvijā – tā veidojusies kopā ar pēdējo divdesmit gadu demokrātijas „stundām”. Jo lielākas vērtības un vairāk interešu, jo aktīvāka sabiedrība! Uzskatām sevi par „pionieriem” šajā jomā, kas ieviesa tradīciju organizēt iedzīvotāju aptaujas, grupu diskusijas, sanāksmes ar dažādām iedzīvotāju grupām, uzņēmējiem un nevalstisko sektoru. „Institūciju semināru” vēl aizvien uzskatām par vienu no lietderīgākajiem pasākumiem teritorijas plānojuma apspriešanā, jo kvalitatīvi vadot diskusiju un klātienē iepazīstinot ar plānojuma risinājumiem un pašvaldības iecerēm, veidojas labāka sapratne sektoru starpā un plāni kļūst „dzīvotspējīgi”.

Mūsu sabiedrības iesaistīšanas metodes ir gan daudzveidīgas, un tās papildinās, sekojot līdzi, kā attīstās sabiedrības mācīšanās un komunikācijas paradumi.

Mēs lepojamies, ka mūsu pieeja ir personīga attieksme pret katru cilvēku vai organizāciju, ko satiekam plānošanas procesā. Mēs lepojamies, ka plānošanas risinājumus ir veidojuši viedokļi, intereses, attieksme, jautājumi un vērtības!

Sabiedrības iesaistīšana, mūsuprāt, ir kopēja mācīšanās un kopēja domāšana par labākajiem risinājumiem, kas vairo vietas (teritorijas) identitāti.

Lai arī cik neinteresanti sākotnēji šķita plānošanas dokumenti, lai arī kā iestādes saukā sabiedrību par „pasīvu”, mēs esam pārliecināti, ka katrā vietā ir „pirmie 100” cilvēki, kas nav vienaldzīgi. Un viņu dēļ esam meklējuši visdažādākos kanālus un veidus, lai viņus sasniegtu, lai nodrošinātu plašu plānošanas procesā apkopoto materiālu un karšu pieejamību.

Mūsu metodes:

Uzsākšanas sanāksme ar pašvaldību, sanāksmes ar iedzīvotājiem teritoriālajās daļās, iedzīvotāju anketēšana, uzņēmēju intervijas, plānošanas dokumenta izstrādes internetvietne, epasti uz organizācijām, paziņojumi, īsziņas un epasti nekustamo īpašumu īpašniekiem, tematiskas sanāksmes un darba grupas, konferences, apmācību semināri, radošie (vīziju) semināri, publikācijas presē, publikācijas un prezentācijas pašvaldību mājas lapās, Youtube, Facebook grupas, izbraukuma semināri, plānošanas dokumentu kopsavilkumi jeb publiskās apspriešanas materiāli, lai atteiktos no specifiskās dokumentu valodas, vizualizācijas, ekspertu uzstāšanās video prezentācijas, video konferences, ekspertu aptaujas un sanāksmes, utt.

Piemēri:

  • Iecavas novada teritorijas plānojuma izstrādes facebook lapa
  • Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rīgas koncertzāles teritorijas detālplānojuma apspriešanas planšete;
  • Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes mājas lapa;
  • Facebook grupa „Rēzeknes kultūrtūrisms”

Plānošanas dokumenta redakcija tiek sagatavota pēc iespējas agrākā fāzē, lai tā tiktu aktīvi izmantota darba procesā, diskusijās. Sabiedriskās apspriešanas posms šajā gadījumā kalpo vairāk kā apstiprinājums, ka ir panākta vienošanās starp iesaistītajiem dalībniekiem un kādi jautājumi ir attīstāmi tālāk, izvērstāk.

Grupa 93 speciālistiem ir liela pieredze semināru, sapulču un diskusiju organizēšanā un vadīšanā: vairāk kā 300 semināri, 2700 sapulces, 9 konferences un 120 sabiedriskās apspriešanas.

Sapulces, apspriešanas un semināri ir neatņemama sastāvdaļa no mūsu konsultāciju darbības, un tā palīdz ievākt vajadzīgo informāciju, nodot ziņu, izstrādāt risinājumus, izmantojot ‘kolektīvo gudrību’, mazināt neuzticēšanos un efektīvi izmantot laiku. Mūsu speciālisti izceļas ar labām uzstāšanās un moderēšanas spējām, ko ir novērtējusi mūsu klienti. Mūsu uzņēmuma vadītājs Neils ir visu laiku labākais moderators!

Darbu saraksts

  • Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas ietvaros apstiprinātā projekta „Nacionālais integrācijas centrs” (NIC) ietvaros organizētā foruma „Cik atvērta ir skola Latvijā?” moderēšana. Pasūtītājs: Kultūras ministrija (Sabiedrības integrācijas fonds) 2013.gads.
  • Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmes moderēšana. Pasūtītājs: Satiksmes ministrija. 2010.gads
  • Inženieru, arhitektu, plānošanas ekspertu sanāksmes moderēšana ietekmes uz vidi novērtējuma Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgaļa gatvei (Vairoga iela) būvniecībai Darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros. Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. 2010.gads.
  • Meža nozares semināra vadīšana meža īpašnieku apvienībām. Divi semināri. Pasūtītājs: Biedrība „Meža īpašnieku biedrība”. 2008., 2009.gads.