Apstiprināts lokālplānojums Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijai

15.11.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.530 „ Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.11.2017. saistošie noteikumi Nr.12 “Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā http://www.rdpad.lv/pazinojums-par-zakusalas-ziemelu-dalas-teritorijas-lokalplanojuma-apstiprinasanu/ un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9385